O nás


Vítejte na stránkách VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r. o.

Jsme plně česká firma, která zahájila svou činnost 1. srpna 2002.
Pro Vaši potřebu nabízíme služby, které pokrývají celou oblast problematiky výtahů. Jedná se hlavně o návrhy vhodného řešení výtahu, zpracování cenové nabídky, projekci zařízení, dodávku a montáž, provedení příslušných zkoušek, související servis a opravy.
Dále ve spolupráci s dodavatelem šachet zajišťujeme jejich návrh a realizaci.
Zajišťujeme také kompletní bezbarierový přístup do budov, jako součást dodávky výtahů zprostředkováváme i všechny druhy invalidních plošin (schodišťové, vertikální se šachtou).
Všichni naši pracovníci mají v oboru výtahů – vyhrazených zdvihacích zařízení – dlouhodobé zkušenosti a potřebnou odbornost, vlastní příslušné doklady odbornosti potřebné pro svou činnost, jako autorizační osvědčení ČKAIT, oprávnění TIČR apod.
Všechny námi dodané výrobky odpovídají platným evropským normám.
Nabízíme řešení pro:

Nové výtahy
Rekonstrukce
Servis

Nabídka našich činností pokrývá celou oblast problematiky oboru výtahů, vyhrazených zdvihacích zařízení.

 • Návrh vhodného řešení ….
  ve vzájemné spolupráci, podle Vámi vyjádřených představ, v souladu s možnými prostorovými dispozicemi místa instalace, v souladu s platnou legislativou, reálnými technickými možnostmi a vhodnou cenovou úrovní, připravíme možné varianty vhodného technického řešení a provedení výtahu / plošiny.
  Zpracování optimálního návrhu řešení je nejlepším předpokladem bezproblémového průběhu dalších etap prací na případné zakázce.
 • Zpracování cenové nabídky ….
  návrh vhodného řešení a zpracování cenové nabídky provádíme v rámci poradenské činnosti našim stálým i potenciálním zákazníkům zdarma.
 • Projekce zařízení ….
  v naší projekční kanceláři, pod vedením odpovědného autorizovaného inženýra v oboru technologická zařízení staveb, zpracujeme projekt zařízení, podle kterého se následně realizuje výroba, dodávka, montáž, zkoušky a provoz zařízení.
 • Stavební povolení ….
  vyřízení stavebního povolení zajišťujeme s naším smluvním partnerem při realizacích nových výtahů nebo výměně výtahů
 • Dodávka a montáž ….
  v termínu stanoveném ve smlouvě, po ověření stavební připravenosti a zajištění vhodných skladovacích prostorů, realizujeme následně dodávku výrobku na místo montáže. Naši pracovníci s příslušnou odborností a zkušenostmi, zajistí montáž zařízení a jeho připravenost ke zkouškám a předání.
 • Zkoušky ….
  plně v souladu s požadavky platné legislativy zajistíme provedení všech potřebných zkoušek. Součástí dokumentace ke zkouškám jsou certifikáty na bezpečnostní komponenty. Posouzení shody, je-li vyžadováno, provádí nezávislá autorizovaná osoba – oznámený subjekt.
 • Servis ….
  provádíme všechen potřebný související servis a revize podle druhu zařízení a rozsahu provedení. A to v záruční době a následně po dobu provozu díla. Všechny servisní úkony zajišťujeme jako přirozenou a nezbytnou součást komplexnosti našich služeb.