Rekonstrukce výtahů


Rekonstrukce výtahů přináší bezpečnost, uživatelský komfort a vzhled.

Při rekonstrukci výtahu přistupujeme k úplné výměně výtahového zařízení a opláštění výtahové šachty.
Tato úplná výměna (nový výtah) má řadu výhod především tyto:

Bezpečnost

Nejmodernější bezpečnostní komponenty a elektronické systémy zajišťuj velmi vysokou bezpečnost a spolehlivost provozu. Odstraní se všechna bezpečnostní rizika a uvede se provoz výtahů plně do souladu s požadavky platných norem.

Uživatelský komfort

Nejmodernější technické prvky přinášejí plynulejší rozjezd, jízdu, dojezd a výrazně tišší chod. Pokud je to technicky možné mohou být použity plně automatické dveře. Doplněním kabinových dveří, které v některých starších výtazích chybí, se zvýší bezpečnost osob.

Moderní nové dveře a kabina

Při výměně výtahu si zákazník může vybrat design, materiály a doplňky dle svých přání. Výtah tak najednou může působit jako velmi pěkný doplněk domu a ne nevzhledná krabice k dopravě osob.

Další možnost rekonstrukce je postupná modernizace

Postupná modernizace jednotlivých částí výtahu umožňuje rozložení finančních nákladů na delší období. Postupnou modernizací dochází k odstranění bezpečnostních rizik uvedených v Inspekční zprávě. Tato varianta je ale vždy finančně nákladnější, než jednorázová výměna celého výtahu.