Servis

Provádíme kompletní servis výtahů dle platných norem.

Přehled poskytovaných služeb:

Periodické preventivní a odborné prohlídky vč. preventivní údržby (revize)
– jsou prováděny v termínech a rozsahu dle ČSN 27 4007, ČSN 27 4002 a dle návodu výrobce.
– prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace.
Odborné prohlídky jsou prováděny vyškolenými servisními techniky respektující platné zákony, vyhlášky, technické normy a technické požadavky dodavatelů na bezpečný provoz výtahu jako vyhrazeného zdvihacího zařízení.

Odborné zkoušky (revizní zkouška)
– jsou prováděny v termínech a rozsahu dle ČSN 27 4007, ČSN 27 4002
– zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.
Odborné zkoušky jsou prováděny vyškolenými revizními techniky respektující platné zákony, vyhlášky, technické normy a technické požadavky dodavatelů na bezpečný provoz výtahu jako vyhrazeného zdvihacího zařízení.

Inspekční prohlídky
– jsou prováděny v termínech a rozsahu dle ČSN 27 4007, ČSN 27 4002
– posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění.
Inspekční prohlídky jsou prováděny nezávislou autorizovanou osobou – oznámeným subjektem.


Odborné prohlídky a odborné zkoušky jsou standardně součástí servisní smlouvy, pokud není v servisní smlouvě uvedeno jinak.
Inspekční prohlídky zajišťujeme na základě objednávky, nebývají součástí servisní smlouvy.


NON STOP havarijní služba
+420 777 913 557

Servis je zajišťován nepřetržitě v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu a o svátcích.
V PŘÍPADĚ PORUCHY VOLÁTE PŘÍMO NAŠEMU TECHNIKOVI, NIKOLIV OPERÁTOROVI


Servisní služby jsou zajišťovány pro Olomouc a okolí ze střediska Olomouc, servis na ostatních výtazích na území České republiky je prováděn smluvními servisními partnery.

Mechanické části výtahu jsou vyrobeny v České republice, některé bezpečnostní komponenty jsou dovozeny z EU – běžně dostupné a používané českými dodavateli výtahů. Výtahový rozvaděč je od českého výrobce a není blokován. Servis našeho výtahu je proto schopna provádět jakákoliv odborná výtahářská firma, veškeré náhradní díly jsou snadno dostupné.